SPIS TREŚCI:
§ 1 DEFINICJE
§ 2 INFORMACJE OGÓLEN
§ 3 ZMIANY WARUNKÓW
§ 4 PRODUKTY
§ 5 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
§ 6 DOSTAWA PRODUKTÓW
§ 7 POLITYKA ZWROTÓW
§ 8 ZWROT ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
§ 9 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
§ 10 KORZYSTANIE Z FUNKCJI STRONY
§ 11 CENY I PŁATNOŚĆ
§ 12 OPŁATY CELNE, CŁA, OPŁATY DODATKOWE I PODATKI
§ 13 ZASTRZEŻENIA

§ 1
DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących w kraju Sprzedawcy
Kupujący – każdy podmiot i osoba, która zawiera Umowę w sklepie
Produkt – dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą
Sklep – sklep internetowy Milk Racing prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem milkracing.com.
Sprzedawca – EV TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, ul. Wrzesińska 11/13, 31-031 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, pod numerem KRS 0000766240, NIP 6772441003, REGON 382312232.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Umowa – umowa zawarta na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest Produkt
Użytkownik – osoba korzystająca ze strony Sklepu milkracing.com

§ 2
INFORMACJE OGÓLNE

Korzystanie z witryny milkracing.com i jej funkcji jest uwarunkowane wyrażeniem zgody na Warunki korzystania z witryny i funkcji zawartych poniżej.
Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu wymagane jest urządzenie z dostępem do Internetu.

§ 3
ZMIANY WARUNKÓW

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. W przypadku zmian, które dotyczą bezpośrednio klientów, zostaną oni powiadomieni o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klienci mają prawo do sprzeciwu wobec wprowadzonych zmian.

§ 4
PRODUKTY

Sklep dostarcza części do motocykli elektrycznych, więcej informacji o poszczególnych produktach można znaleźć na naszej stronie w zakładce „SHOP ALL”.

§ 5
ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Podczas składania zamówienia wymagane będzie podanie informacji takich jak imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail i numer telefonu. Użytkownik jest odpowiedzialny za podanie dokładnych informacji.
MILK RACING nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne lub nieaktualne informacje adresowe lub kontaktowe, oraz nie ma obowiązku podejmowania wysiłku w celu uzyskania informacji prawidłowych.
Użytkownik może zaktualizować swoje dane kontaktowe lub wysyłkowe w dowolnym momencie przed wysłaniem produktu, wysyłając zapytanie poprzez zakładkę „Contact us” lub droga mailową.
Po złożeniu zamówienia, na podany adres e-mail wysłane zostanie potwierdzenie zamówienia. W przypadku jakichkolwiek utrudnień, Użytkownik zostanie o nich poinformowany za pośrednictwem podanego adresu e-mail.
MILK RACING ma prawo odmówić złożonego zamówienia w przypadku, kiedy Użytkownik nie spełni warunków umowy (np. brak wpłaty w terminie lub w przypadku uzyskania nieprawidłowych bądź niekompletnych danych).

§ 6
DOSTAWA PRODUKTÓW

MILK RACING dołoży wszelkich starań mających na celu dostawę Produktów w jak najszybszym czasie, jednakże oszacowany czas dostawy może ulec zmianie. Użytkownik składając zamówienie jest tego świadomy.
W związku z wystąpieniem opóźnień lub niedotrzymania szacowanej daty wysyłki produktu, MILK RACING nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie jest zobowiązany do ponoszenia dodatkowych kosztów, wydawania rabatów lub jakichkolwiek zadośćuczynień.
Koszty wysyłki są ustanawiane indywidualnie w zależności od miejsca wysyłki zamówienia. Niektóre zamówienia wysyłane poza granice kraju firmy mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami związanymi z odprawami celnymi.
Po nadaniu przez Sklep przesyłki, Użytkownik ma prawo do śledzenia swojego zamówienia. Otrzymuje wtedy indywidualny numer nadawczy przypisany do zamówienia.
Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia lub zaginięcia przesyłek spowodowane przez firmy kurierskie, jednakże w przypadku jakichkolwiek problemów z przesyłki prosimy o kontakt.
Użytkownik zobowiązany jest do odbioru przesyłki w szacowanej dacie, firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dodatkowe koszty nałożone ze względu na nieobecność adresata. Firma nie zwraca kosztów nałożonych przez firmy kurierskie związanych z ponowną wysyłką do adresata w celu powtórnego doręczenia.
Wszystkie produkty MILK RACING wysyłane są po uprzedniej płatności.

§ 7
POLITYKA ZWROTÓW

Kupujący ma prawo do zwrotu nowego, nieodpakowanego produktu w przeciągu 30 dni od dostawy i prawo do pełnego zwrotu środków. Z polityki zwrotów wyłączone są produkty tworzone w sposób custom, a także używane lub uszkodzone.
Zwracane Produkty muszą zostać odesłane w oryginalnym opakowaniu.
Firma nie jest odpowiedzialna za zwrot środków wykorzystanych na zwrot, chyba że zwrot spowodowany jest naszym błędem.
Aby złożyć zwrot Produktu, skontaktuj się z nami za pośrednictwem zakładki Conatct Us, wpisując swój numer zamówienia i szczegóły dotyczące Produktu zwracanego. Odezwiemy się do Ciebie wraz z instrukcją zwrotu.
W momencie otrzymania zwracanego Produktu, firma wyśle potwierdzenie otrzymania przesyłki drogą mailową. Po przeanalizowaniu zwrotu poinformujemy kupującego o przyjęciu lub odrzuceniu jego zwrotu, a także o zwrocie środków pieniężnych.
Po akceptacji zwrotu, środki pieniężne zostaną zwrócone za pomocą podanej przy realizacji zamówienia metody płatności w przeciągu kilku dni.

§ 8
ZWROT ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Powinieneś spodziewać się zwrotu środków w przeciągu czterech tygodni od momentu przekazania paczki do firmy kurierskiej, jednakże w wielu przypadkach otrzymasz zwrot pieniędzy szybciej. Ten okres obejmuje czas tranzytu, w którym otrzymamy twój zwrot od spedytora (5 do 10 dni roboczych), czas potrzebny nam na przetworzenie zwrotu (3 do 5 dni roboczych), oraz czas na przetworzenie naszego zwrotu środków przez Twój bank (5 do 10 dni roboczych).
Jeżeli nie otrzymałeś zwrotu środków, sprawdź ponownie swoje konto bankowe, a następnie skontaktuj się ze firmą obsługującą twoją kartę kredytową, ponieważ zaksięgowanie środków może potrwać kilka dni. Następnie skontaktuj się ze swoim bankiem, w tej sytuacji również zaksięgowanie środków może potrać kilka dni roboczych.
Jeżeli żadna czynność z powyższych nie przyniosła skutku, skontaktuj się z nami.

§ 9
OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

Oferujemy nasze produkty konsumentom fizycznym, firmom i osobom prawnym.
Kupując nasze produkty jako osoba prawna, zobowiązujesz się do posiadania upoważnienia zapewniającego możliwość kupna na dane firmy reprezentowanej.

§ 10 KORZYSTANIE Z FUNKCJI STRONY

Korzystając z funkcji dostępnych na stronie, Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązującego prawa, regulacji i zamówień publicznych.
Użytkownik korzystając ze strony zgadza się na przestrzeganie zasad opisanych w regulaminie.

§ 11
CENY I PŁATNOŚĆ
Użytkownik musi uiścić wszystkie obowiązkowe opłaty związane z zakupem produktów dostępnych na stronie. Ceny na stronie zawierają podatek VAT i wszystkie inne dodatkowe opłaty i podatki.
Ceny danych Produktów mogą różnić się w zależności od wybranych dodatków, wersji kolorystycznych lub kombinacji, jednakże ostateczna cena zawsze jest wyliczona i aktualizowana.
Mamy prawo do zmiany cen produktów, a w momencie gdy zmiana zostanie zastosowana po uprzednim złożeniu zamówienia przez Użytkownika, nie zostanie on obciążony dodatkowymi kosztami.
Użytkownik ma prawo do wyboru dogodnej dla siebie metody płatności. Oferujemy możliwość zapłaty za pomocą kart American Express, Discover, Mastercard, VISA, Google Pay, Apple Pay, amazon Pay, Pay Pal i Klarna, a także za pomocą przelewu tradycyjnego. Wszystkie metody płatności zostaną przedstawione Użytkownikowi w momencie składania zamówienia.
Waluta, w której wymagana jest płatność, jest zależna od miejsca dostawy/zamieszkania Zamawiającego. Istnieje możliwość płatności w innej walucie poprzez uprzednie skontaktowanie się ze Sprzedawcą wysyłając zapytanie poprzez zakładkę „Contact us” lub droga mailową.
Płatność w całości jest pobierana w momencie finalizacji zamówienia.
Milk Racing nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe opłaty (np. związane z przewalutowaniem lub opłaty weryfikacyjne) pobierane przez banki.
Użytkownik składając zamówienie i uiszczając płatność, potwierdza, że używa do tego środków pochodzących z legalnego źródła, oraz używa kart, których jest posiadaczem, lub jeżeli karta posiada innego właściciela, ma od niego upoważnienie na używanie jej.
W przypadku braku autoryzacji lub zatwierdzenia płatności lub jakichkolwiek problemów po stronie banku, zamówienie może zostać usunięte.
Aby zapewnić różne metody płatności korzystamy z usług zewnętrznych firm, dlatego Użytkownicy muszą być świadomi, że podczas procesu płatności mogą zostać poproszeni o dodatkowe dane osobowe oraz wszystkie niezbędne informacje. Dane te są potrzebne do autoryzacji płatności oraz przetworzenia jej. Przetworzenie danych osobowych odbywa się zgodnie z polityką prywatności dostawcy płatności.

§ 12
OPŁATY CELNE, CŁA, OPŁATY DODATKOWE I PODATKI

Do każdego zamówienia może zostać doliczana opłata celna, cło, opłata dodatkowa lub podatek. Dodatkowe koszty będą ujęte przy składaniu zamówienia, lub zostaną naliczone w trakcie dostawy produkty przez agencje celne.
Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z wymogami prawnymi i regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym terytorium.

§ 13
ZASTRZEŻENIA

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z przyczyny konieczności zmiany regulaminu spowodowaną nowelizacją przepisów prawa.
Produkty dostępne na naszej stronie są szczegółowo opisane, jednakże mogą się nieznacznie różnić od otrzymanego produktu. Różnicą może być np. odcień produktu. Jest to spowodowane stosowanym oświetleniem w trakcie robienia zdjęć. MILK RACING nie ponosi odpowiedzialności za takie rozbieżności
Wszystkie błędy na stronie, błędy związane z płatnościami, działaniem strony, opisami produktów i zdjęciami dostępnymi na stronie mogą być spowodowane czynnikami ludzkimi. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek problemu w związku z zamówieniem, prosimy o kontakt używając formularza kontaktowego dostępnego na stronie. Postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości i jak najszybciej rozwiązać problem.
Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowe użytkowanie produktu zakupionego w naszym sklepie, zgodnie z jego zastosowaniem i zgodnie z obowiązującym prawem.

TABLE OF CONTENTS:
§ 1 DEFINITIONS
§ 2 GENERAL INFORMATION
§ 3 CHANGES IN TERMS AND CONDITIONS
§ 4 PRODUCTS
§ 5 PLACING AN ORDER
§ 6 PRODUCT DELIVERY
§ 7 RETURN POLICY
§ 8 REFUNDS
§ 9 USERS’ RESPONSIBILITIES
§ 10 USING THE WEBSITE FUNCTIONS
§ 11 PRICES AND PAYMENT
§ 12 CUSTOMS FEES, DUTIES, SURCHARGES AND TAXES
§ 13 DISCLAIMERS

§ 1
DEFINITIONS

Business days – days from Monday to Friday except for public holidays.
Buyer – any entity and person who enters into a Contract in the Store
Product – an item available in the Store which is the subject of the Contract between the Buyer and the Seller
Store – Milk Racing online store operated by the Seller at milkracing.com.
Seller – EV TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ based in Krakow, Wrzesińska 11/13 Street, 31-031 Krakow, entered in the National Register of Entrepreneurs by the District Court for Krakow-Śródmieście in Krakow, under KRS number 0000766240, NIP 6772441003, REGON 382312232.
Regulations – these terms and conditions.
Contract – a contract concluded remotely within the meaning of Article 2 item 1 of the Act of May 30 2014, on consumer rights, between the Seller and the Buyer, the subject of which is the Product.
User – a person using the website of the Store milkracing.com.

§ 2
GENERAL INFORMATION

The use of the website milkracing.com and its functions is subject to your agreement to the Terms of Use of the website and functions contained below.
A device with Internet access is required for the proper operation of the Store.

§ 3
CHANGES TO THE TERMS AND CONDITIONS

We reserve the right to change these Terms and Conditions at any time. In the case of changes that directly affect customers, we will notify them by email. Customers have the right to object to the changes made.

§ 4
PRODUCTS

The store provides parts for electric motorcycles. More information about individual products can be found on our website under “SHOP ALL”.

§ 5
PLACING AN ORDER

When placing an order, you must provide your name, billing information, address, email address and phone number. The User is responsible for providing accurate information.
MILK RACING is not responsible for inaccurate or outdated address or contact information and is under no obligation to make an effort to obtain the correct information.
You may update your contact or shipping information before the product is shipped by sending a request through the “Contact Us” tab.
Once the order is placed, an order confirmation will be sent to the email address provided. In case of any difficulties, the User will be informed about them through the provided e-mail address.
MILK RACING has the right to refuse the order if the User fails to comply with the terms of the contract (e.g. failure to make payment on time or in case of incorrect or incomplete data).

§ 6
DELIVERY OF PRODUCTS

MILK RACING will make every effort to deliver the Products as soon as possible. However, the estimated delivery time may be subject to change. The User placing an order is aware of this.
In connection with delays or failure to meet the estimated Product shipment, MILK RACING shall not be liable. Accordingly, it shall not be obliged to incur additional costs or issue discounts or compensation.
Shipping costs are established individually depending on where the order is shipped. Some orders shipped outside the company’s country may incur additional charges associated with customs clearance.
After the Store sends the shipment, the User has the right to track his order. He then receives an individual tracking number assigned to the order.
We are not responsible for delays or lost shipments caused by courier companies; however, please contact us if you have any problems with your shipment.
The user is obliged to pick up the shipment on the estimated date. The company is not responsible for any additional costs imposed due to the absence of the addressee. The company will not reimburse the costs imposed by courier companies for re-shipment to the addressee for re-delivery.
All MILK RACING products are shipped after prior payment.

§ 7
RETURN POLICY

The buyer has the right to return a new, unpacked product within 30 days of delivery and the right to a full refund. Custom-created, used, or damaged products are excluded from the return policy.
Returned Products must be returned in their original packaging.
The Company is not responsible for the return of funds used for the return unless the return is caused by our error.
to submit a return of a Product, please contact us via the Contact Us tab, entering your order number

§ 8
RETURN OF FUNDS

You should expect a refund within four weeks after the package is handed over to the courier company. However, in many cases you will receive a refund sooner. This period includes the transit time for us to receive your refund from the shipper (5 to 10 business days), the time it takes for us to process your refund (3 to 5 business days), and the time for your bank to process our refund (5 to 10 business days).
If you have not received your refund, please recheck your bank account and contact your credit card company, as the funds may take several to post. Next, contact your bank, in which case it may also take several business days for the funds to post. If none of the above actions has been successful, contact us.

§ 9
OBLIGATIONS OF USERS

We offer our Products to physical consumers, companies and legal entities. By buying our Products as a legal entity, you undertake to have the authorization that ensures the ability to buy on the data of the company represented

§ 10
USING THE FUNCTIONS OF THE SITE

By using the functions available on the site, you are obliged to comply with applicable laws, regulations and public orders.
By using the site, the User agrees to abide by the rules described in the regulations.

§ 11
PRICES AND PAYMENT
The User must pay all mandatory fees associated with the purchase of Products available on the site. The prices on the site include VAT and all other additional fees and taxes.
The prices of the Products in question may vary depending on the selected accessories, colour versions or combinations. However, the final price is always calculated and updated.
We have the right to change the prices of the Products, and when the change is applied after the User has previously placed an order, the User will not be charged additional costs.
The User has the right to choose payment method that is convenient for him. We offer the possibility to pay by American Express, Discover, Mastercard, VISA, Google Pay, Apple Pay, Amazon Pay, Pay Pal and Klarna, as well as by traditional transfer. All payment methods will be presented to the User at the time of ordering.
The currency in which payment is required shall depend on the place of delivery/residence of the Ordering Party.
Payment in full shall be collected at the time of finalization of the order.
MILK RACING is not responsible for additional fees (e.g. currency conversion or verification fees) charged by banks.
By placing an order and making a payment, the User confirms using funds from a legitimate source. If the User is using a card of which he owns, or if the card has another owner, has authorization from the owner to use it.
If the payment is not authorized or approved, or if there are any problems on the part of the bank, the order may be deleted.
To provide various payment methods, we use external companies. Therefore, users must be aware that they may be asked for additional personal data and all necessary information during the payment process. These data are needed to authorize the payment and process it. The processing of personal data is carried out following the payment provider’s privacy policy

§ 12
CUSTOMS FEES, DUTIES, SURCHARGES AND TAXES

Customs fees, duties, surcharges or taxes may be added to each order. Additional costs will be included and charged during the delivery of products by customs agencies.
The buyer must familiarize himself with the legal requirements and regulations of the territory.

§ 13
DISCLAIMERS

The company reserves the right to amend these terms and conditions for reasons of necessity caused by amendments to the law.
The Products available on our site are described in detail. However, they may differ slightly from the product received. The difference may be, for example, the shade of the Product. This is due lighting used when taking pictures. MILK RACING is not responsible for such discrepancies.
All errors on the site, errors related to payments, operation of the site, product descriptions and photos available on the site may be caused by human factors. If there is any problem with your order, please contact us using the contact form available on the site. We will try to resolve any doubts and solve the problem as soon as possible.
You are responsible for appropriately using the product purchased from our store by its application and following applicable law.

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products